top of page

Curriculum Vitae

UX design
research & strategiarbete

Marie 1.jpg

Med lång erfarenhet inom IT har jag haft många ledande roller som t.ex. chef och teamledare. Jag håller gärna workshops om mål & strategier eller UX (user experience) design. Jag gillar också att driva research, t.ex. målgruppsanalyser etc.

 

Men jag älskar även detaljhantverket att bygga koncept, göra interaktionsdesign & prototyper med användningstester och allt annat det innebär. Kombinationen högt, lågt och komplicerade system passar mig utmärkt!

Snabbfakta

 

Yrkeserfarenhet inom IT

Mer än 20 år

 

Branschkunskap

Hälsotjänster, affärssystem, bank och försäkring, intranät, vitvaror (LED/Touchgränssnitt, uppkopplat), appar.
 

Specialistområden

UX processer, målgruppsanalys, interaktionsdesign, användningstest, agilt, prototyping, effektstyrning, verksamhetsutveckling.

 

Uppdragsgivare

Oh!Garden, LifeComp AB, Forbergs skola, Electrolux, SöS, Elekta, Softronic, SEB, Luftfartsverket, Svea Ekonomi, Socialstyrelsen, AFA försäkringar m.fl.
 

Utbildningar och kurser

Interaktionsdesign (YH 2 år), Scrum master, Civ.ing. Teknisk fysik, coaching m.fl.

 

Verktyg

Sketch, Figma, Axure, Adobe Illustrator, XD, Indesign, Photoshop, MindManager, Camtasia, m.m.

 

Intressen

Hälsa, yoga, mat, meditation, massage och människor.

Tre uppdragsbeskrivningar

Screenshot 2021-09-21 at 18.23.23.png

UX designer på LifeComp AB

LifeComp är en start-up som gör hälsoanalyser via enkätfrågor, blodprov och andra tester. Kunden får en rapport med alla resultat i. I en agil utveckling hjälper jag till att strukturera deras erbjudande, gör UX design, oftast mobile-first, samt tester. Jag hjälper också till att designa hälsorapporten samt adminportalen så att den ska bli snabb och lättjobbad.

UX designer på Electrolux

Jag utförde research, interaktionsdesign, prototyping och test av användargränssnitt för större och mindre vitvaror såsom disk- och tvättmaskiner, kaffemaskiner, mixers och hur de kan ingå i ett uppkopplat nätverk. 

Screenshot 2021-09-21 at 18.22.58.png
Picture 1.png

Effektstrateg, verksamhetsutveckling - SöS

I en behovsanalys ledde jag arbetet hos Onkologmottagningen, bröstsektionen, på Södersjukhuset. De ville göra en ”workshifting” dvs. få mer tid med patienter och jobba med sin kärnkompetens. I analysen höll jag workshops och gjorde intervjuer. Har även gjort liknande verksamhetsarbete tillsammans med Strålningsavdelningen på SöS.

Kontakta mig för fullständigt CV

bottom of page